E-post:    Prenumerera nu

Allmänna villkor

Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som du sluter med Unlimited Performance/C.Lycke World AB, nedan kallat UP. I de allmänna villkoren hänvisas du också till de olika menyerna under ”kundservice”. Genom att beställa accepterar du de allmänna villkoren.

Priser och fraktkostnader
Priserna i UPs webshop är angivna inklusive moms och exklusive frakt. För varor som skickas inom Sverige tillkommer en fraktkostnad på 55 kr. Fri frakt vid beställning över 1000 kr!

Upprättande av avtalet
Du kan beställa varor på de sätt som beskrivs under kundservice/betalning.
Beställningen är inte giltig om UP inte kan fastställa din bostadsadress. I enskilda fall kan UP neka en beställning.
Avtalet upprättas samtidigt som UP bekräftar din beställning

Ångerrätt
För dina inköp gäller en ångerrätt på 14 dagar. Under denna period har du en ångerrätt som innebär att du har möjlighet att utan några förpliktelser från din sida, bortsett från fraktkostnaderna, skicka tillbaka de artiklar du mottagit. Du skall i så fall skicka tillbaka varorna oskadade och oanvända på det sätt som beskrivs under kundservice/byten & returer. Självklart kan du prova varorna först.
Vid ångrat köp återbetalas inga fraktkostnader.

Reklamation och konsumentskydd
Om du får en felaktig eller felexpedierad vara kommer UP i händelse av retur att stå för transportkostnaderna.

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när du handlar hos oss. Läs mer om bestämmelser för att skydda dig som kund på www.distanshandel.se.

Leverans
UP kommer att iaktta största noggrannhet vid mottagandet och expediering av beställningar.

UP kommer att expediera de beställningar som företaget godkänt skyndsammast och i den ordningen de inkommit. Vi eftersträvar att ha så kort leveranstid som möjligt, normalt 3-5 arbetsdagar inom Sverige.
Om en leverans inte kan ske på grund av att varorna inte finns på lager eller om den blir försenad av andra orsaker får du ett meddelande om detta snarast möjligt efter du gjort din beställning. UP ansvarar inte för någon som helst skada till följd av att de aviserade leveranstiderna överskridits.
UP kommer att leverera din beställning på det sätt som beskrivs under kundservice/leverans.

För paket som inte blivit utlösta förbehåller sig UP rätten att debitera en avgift på 149:- för de kostnader som expedieringen orsakat oss.
Outlösta paket omfattas normalt inte av ångerrätten.

Transportgaranti
Om du upptäcker en skada på paketet innan du öppnar det ska du anmäla detta till utlämningsstället där du hämtade din försändelse.
Om du redan öppnat försändelsen när du upptäcker skadan skall du följa instruktionerna på baksidan av retursedeln som är bifogad försändelsen.

Transportskadade varor ersätts kostnadsfritt av UP.

Betalning
Det belopp du ska erlägga kan du betala på de sätt som beskrivs under kundservice/betalning.

Kortköp 
Vid kortköp samarbetar vi med betalningsförmedlaren Payson/Trustware som hjälper oss att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsförmedlare behandlar din betalkortsinformation på korrekt sätt i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som kortbolagen VISA och MasterCard står bakom. Alla korttransaktioner bygger på bankernas 3D-secure-teknik och krypteringen är 128 bitar. Utvecklingsmiljön för gränssnitt och underbyggande teknik är Microsoft´s.NET. Detta innebär att dina betalkortsuppgifter och din personliga information hanteras på ett mycket säkert sätt.
Vid betalning med kort förbehåller sig UP rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering av köpsumman finns och adressuppgifter på köparen finns.
UP förbehåller sig rätten att göra en personkontroll och att neka köp.

Kontantköp
Vid postförskott erläggs köpsumman till UP genom paketdistributörens ombud vid mottagandet av försändelsen.

Åldersgräns
Enligt lag kan UP inte expediera beställningar till personer under 16 år.
UP webshop tillämpar 16-årsgräns och målsmans tillstånd vid kontantköp och 18-årsgräns vid kort- och kreditköp.

Sekretess
UP tar ansvar för alla personuppgifter, som du lämnar till oss när du anmäler dig för köp. Uppgifterna används för bedömning, tecknande och genomförande av leveransavtalet och för att förvalta den kundrelation som uppstår härav, däri inbegripet riktade marknadsaktiviteter som organiseras av UP, för indrivning av utestående betalningar, bedrägeribekämpning och för att uppfylla lagenliga skyldigheter. UP lämnar inga uppgifter till tredje part.

Ansvar
UP ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där företagets ansvarsförsäkring täcker skadan och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att utbetalning sker.
Förutom sådana fall är ansvaret genomgående begränsat till högst det belopp som utgör inköpspriset för den aktuella artikeln eller de aktuella artiklarna.

UP ansvarar aldrig för följdskador.

Force majeur
Under force majeure skjuts UPs förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som UP rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd.

Med force majeure avses bland annat naturkatastrofer, strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

Färger
Vi kan inte garantera att de färger som visas på webbplatsen exakt återger de färger som plaggen har i verkligheten. Hur färgerna återges beror på inställningarna i din dator.

Länkar
Unlimitedperformance.se innehåller länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Unlimited Performance/C.Lycke World AB.

Bolagsinformation
Unlimited Performance/C.Lycke World AB är registrerat med säte i Kungälv.
Org#: 556793-6702
Momsreg#: SE556793670201