E-post:    Prenumerera nu

Om oss

         
Måttband  Måttband  Måttband


Unlimited Performance är byggt kring en idé. Att hälsa, välbefinnande och ansvarstagande hör hemma såväl i det stora som i det lilla. Hur vi håller oss friska och starka, hur vi använder naturresurser, vilken påverkan på miljö och människor som tillverkningen av våra produkter innebär; allt är en del i ett större sammanhang.

Våra kläder är uttryck för den här filosofin. Vi strävar hela tiden efter att varje plagg ska vara i särklass. Vi styr själva varje detalj i konstruktion och tillskärning, materialblandning, färgning och sömnad. Vi tar hjälp av de skickligaste men besluten är alltid våra.

Vi räknar inte med att bli störst på marknaden. Men vårt uttalade mål är att vara nummer ett hos de som verkligen bryr sig om vad de sätter på kroppen. Och vår uppgift är att skapa vackra och sanna kläder som fungerar bättre och under längre tid än något annat.