E-post:    Prenumerera nu

lNSPIRATION

Vad är det som får oss att börja tänka, börja skapa? Begreppet inspiration är svårt att definiera och det kan nog betyda olika saker för olika människor. En del säger att inspiration inte finns, det är bara hårt arbete som ger resultat, och kreativiteten kommer som en följd av att vi försöker. Åter andra menar att inspirationen finns överallt och att det är upp till oss själva att finna den, att förvalta den.

Jag lutar nog mer åt det senare. Människor jag möter, bilder jag ser, dofter, ord, smaker, jag kan inte säga att något av det inte kan ge det jag kallar inspiration. Och kanske allra mest mötet med människor. På den här sidan presenterar jag de som gett mig inspiration eller anledning att tänka nytt och annorlunda.

Sept 2011


April 2011


Feb 2011


Dec 2010


Nov 2010


Okt 2010